Veelgestelde vragen

Hoe werkt het onbelast bijverdienen via de deeleconomie?

Wie in zijn vrije tijd tegen betaling bijklust, mag onder bepaalde voorwaarden tot 7170 euro per jaar als meerderjarige bijverdienen zonder dat hij daarop belastingen of sociale bijdragen dient te betalen.

Een van de mogelijkheden om dit te doen is via een erkend platform deeleconomie, zoals Helpende Handjes. Hiervoor ontving Helpende Handjes een erkenning van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Iedereen kan bijklussen in de deeleconomie. Inkomsten die u verkrijgt via een deeleconomieplatform moet u aangeven op uw belastingbrief. Het deeleconomieplatform houdt hiertoe uw inkomsten bij en geeft de informatie na afloop van het jaar ook door aan de FOD Financiën. Het totale bedrag dat u verdient met bijklussen mag maximaal 7170 € per kalenderjaar bedragen.

Let op:

Naast het bijklussen in de deeleconomie bestaan ook andere vormen van bijklussen (diensten van burger aan burger of diensten binnen het verenigingswerk). Het totaal bedrag dat u onbelast mag bijverdienen betreft de totale som van inkomsten uit bijklussen inclusief de vergoeding aan HelpendeHanjes.net. Als u dus ook inkomsten hebt uit andere vormen van bijklussen dient u hiermee ook rekening te houden.

Naast uw netto-inkomsten – het bedrag dat u daadwerkelijk op uw rekening hebt ontvangen – moet het deeleconomieplatform eventuele administratieve kosten ook meerekenen. Het bedrag dat ze doorgeven kan dus een beetje hoger liggen dan het bedrag dat u heeft ontvangen.

Hoe kan ik dienstverlener via Helpende Handjes worden?

Door je te registreren als dienstverlener of helpende handjes kan je je diensten aanbieden aan diensten vragers. Je geeft op welke vaardigheden je hebt en/of welke diensten je wenst te verrichten. Aanvragen die aansluiten bij je profiel worden je automatisch doorgestuurd. Wil je ingaan op een bepaalde aanvraag, dan stel je je kandidatuur via het platform.

Je kan ook vrij toegang krijgen tot de lijst met aanvragen en zo nagaan welke noden er in je buurt leven. Hierop kan je dan je kandidatuur als Helpend Handje stellen via het platform.

Het staat de diensten aanvrager vrij jouw kandidatuur te weerhouden en contact met je te leggen om kennis te maken, afspraken te maken en tot een samenwerkingsovereenkomst te komen.

Met je lidgeld zorgen wij voor een verzekering en de nodige administratie.

Hoe kan ik diensten aanvragen?

Door een kosteloze registratie als diensten aanvrager kan je dienstverlening aanvragen via het Helpende Handjes platform. Je geeft aan welke dienst je precies zoekt en geeft verdere details inzake grootte, frequentie, locatie,… van de opdracht.

Je diensten aanvraag komt in een lijst met aanvragen terecht en wordt indien mogelijk doorgestuurd naar dienstverleners die zich hebben opgegeven om dergelijke diensten uit te voeren.

Wanneer een dienstverlener reageert dat hij geïnteresseerd is om aan je vraag te voldoen, treedt je via het platform met hem in contact om tot een samenwerkingsovereenkomst te komen.

Hoeveel kost het om een dienst te bekomen?

Als diensten vrager kan je een voorstel formuleren welke prijs je bereid bent te betalen voor de diensten die je aanvraagt. De dienstverlener kan deze prijs aanvaarden of een andere prijs voorstellen. Hou er rekening mee dat de dienstverlener lidgeld betaald.

Hoeveel verdien ik als dienstverlener?

Als dienstverlener krijg je een prijs voorgesteld die de diensten aanvrager bereid is te betalen voor de diensten die je zou leveren. Het is aan jou als dienstverlener om deze prijs te evalueren en indien nodig een andere prijs voor te stellen. Het staat de diensten aanvrager vrij om deze voorgestelde prijs al dan niet te aanvaarden.  Als dienstverlener betaal je lidgeld en een opstartkost van 5€.

Wanneer word ik betaald als dienstverlener?

We vragen dat de aanvrager binnen de 3 werkdagen na uitvoering van de taak de overeengekomen som overmaakt aan de dienstverelener.

Waar kan ik terecht indien er een probleem is met de uitvoering van een samenwerkingsovereenkomst?

In eerste instantie moedigen we gebruikers aan zoveel mogelijk problemen rechtstreeks met elkaar op te lossen. Soms berust een probleem op een klein misverstand of een communicatiestoornis en kan het met een eenvoudig berichtje worden opgelost.

Indien een oplossing tussen de partijen niet mogelijk is, zal Helpende Handjes een poging doen om bemiddelend op te treden.

Indien het probleem te groot is, zal men zijn rechten via juridische weg moeten laten gelden.

Zoals de Algemene Voorwaarden ook aangeven, is Helpende Handjes nooit partij bij een samenwerkingsovereenkomst. Helpende Handjes kan dus niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten of schade bij de uitvoering ervan.

Hoe behoud ik het overzicht van mijn prestaties als dienstverlener, en dus ook mijn inkomsten?

Via je profiel kan je steeds een actuele stand van zaken over je prestaties en inkomsten opvragen. Je krijgt er een overzicht van de opdrachten die je uitvoerde en de opdrachten die hangende zijn. Je krijgt ook een totaal overzicht van de inkomsten die je reeds ontving via het deeleconomieplatform.

Waar kan ik terecht met vragen over mijn persoonlijke gegevens?

Je hebt ten allen tijde het recht inzicht te vragen over welke gegevens Helpende Handjes over jou beschikt, hoe deze informatie wordt verwerkt en beveiligd. Hiertoe kan je via de website of een eenvoudige mail naar info@helpendehandjes.net een aanvraag indienen.

Je kan ook ten allen tijde je gegevens aanpassen, aanvullen of verwijderen binnen je eigen profiel.

Hoeveel moet ik betalen aan Helpende Handjes?

Helpende Handjes is gratis voor de aanvragers van diensten.

Voor onze diensten rekenen we de aanbieder een vergoeding van 3,3% op de verdiende som aan en innen we 10,7% bedrijfsvoorheffing (zoals ons is opgelegd door de wetgeving op de deeleconomie). Dit wordt automatisch afgehouden van het 'lidgeld' van de aanbieder. Hierin zit ook een opstartkost van 5€ die niet terugvorderbaar is.

Mails van Helpende Handjes komen niet aan.

Mogelijks zitten ze in je spam / ongewenste mail.  Markeer alles van helpendehandjes.net als veilig.

Wat mag of kan ik aanbieden op Helpende Handjes?

Als helpend handje ben je verzekerd voor de uitgevoerde taken binnen overeenkomsten (met transacties) op ons platform.

Niet verzekerd zijn:

  1. Herstelling van auto's, bromfietsen of grote elektrische apparaten zoals bv.wasmachines
  2. Juwelen
  3. De deelnemers die zelf ook meehelpen met de herstelling (schade aan eigen goederen)
  4. Grote bouw- of verbouwwerken

Er mag dus heel veel. 

Zorg er wel voor dat je de nodige certificaten of brevetten hebt als je gespecialiseerd werk wil uitvoeren.

 

Vraag niet gevonden?

Stuur ons een mail en wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op.